Om oss

Föreningsportalen drivs ideellt av Föreningen Tobo Bruksmuseum, som med hjälp av en bygdecheck från Leader Upplandsbygd och Net@Net AB fått igång denna informationskanal för föreningslivet i bygden.

Grundtanken är att de deltagande föreningarna gratis ska få tillgång till en öppen hemsida för att lätt kunna nå ut till allmänheten med information om sin verksamhet och sina aktiviteter.

På varje föreningssida ska det finnas information om föreningarnas verksamhet, namn och kontaktuppgifter till någon i föreningen samt plats för en bild på någon form av föreningsaktivitet. Man kan även lägga in dokument t.ex föreningens stadgar, kallelser eller inbjudningar. Det finns ett gemensamt kalendarium där alla föreningar kan lägga in aktiviteter såsom konserter, årsmöten, utställningar, tävlingar och uppvisningar. 

De deltagande föreningarna är skyldiga att uppdatera ovan nämnda information på sin sida minst en gång per år. De deltagande föreningarna ska vara demokratiska, får inte ha politisk inriktning och får inte heller publicera kränkande material.

Vid frågor eller funderingar kontakta webbansvarig Åsa Lindberger af Wåhlberg på 070-3062729 eller lindberger.af.wahlberg@gmail.com