Tobo Bruksmuseum

Tobo Bruksmuseum visar delar av Tobos rika industrihistoria från 1600-talet fram till sent 1900-tal i Gamla Folkets Hus i Tobo.

Föreningen Tobo Bruksmuseum bildades 2004 och har haft flera sommarutställningar i Folkets Hus i Tobo. Sedan 2012 bedrivs verksamheten i Gamla Folkets Hus i Tobo (Tierpsvägen 23) och har nu en permanent utställning i Pelarsalen i källaren.

Vi finns på Facebook. Där heter vi Tobo Bruksmuseum. Välkommen dit!

Tobo Bruksmuseum gick samman med Kulturföreningen T i maj 2017. Vi drivs med ideella krafter och styrelsen tar därför tacksamt emot bidrag till verksamheten och hjälp med öppethållande under sommaren. Vid intresse för att arbeta i och med museét under sommaren 2021 kontakta Åsa Lindberger af Wåhlberg på 0703062729 eller tobobruksmuseum@gmail.com.

 

Tobo Bruksmuseum

Lite mer information från oss

Kontaktperson

Åsa Lindberger af Wåhlberg

0703062729
tobobruksmuseum@gmail.com