Kråkteatern

Kråkteatern är en amatörteatergrupp som bildades i Vendel för mer än 20 år sedan.

Huvudsyftet var från början att stödja Vendels Bygdegård ekonomiskt.
Teatergruppen är medlem i Bygdegårdarnas Riksteaterförening.
Vart annat år anordnas Bygdegårdarnas Amatörteaterfestival, där
teatergrupperna träffas, utbyter erfarenheter, spelar teater, byter
och lånar sketcher av varann. Seminarier och utbildning erbjuds också
på festivalerna.

Kråkteatern är en slags nummerrevyteater med mest eget material och
lite lånat. Viss slagsida åt buskishållet förekommer.

Teatergruppen består f.n. av: Britt Marie Carlberg, Marit Lundqvist Reyes,
Tommy Karlsson, Nicklas Oskarsson, Örjan Kjetselberg, Christer Wiklund
och Leif Högström.

Kontakt: Britt Marie Carlberg: 018-337172

Kråkteatern

Lite mer information från oss

Kontaktperson

Britt Marie Carlberg

018-337172