Kulturföreningen T

Föreningens syfte är att utveckla bygdens kulturella och sociala gemenskap.


Kulturföreningen T bildades 2012 och har sitt säte i Gamla Folkets Hus i Tobo. Kulturföreningen T är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden.

Föreningen skall uppfylla sitt ändamål genom att utveckla Gamla Folkets Hus i Tobo till en mötesplats i bygden för föreningar, kulturliv, småföretagsverksamhet, utbildning och enskilda människor. Gamla Folkets Hus finns på Tierpsvägen 23.

I maj 2017 gick Kulturföreningen T samman med Tobo Bruksmuseum.

Medlemsavgiften 2017 är 50 kr för enskild medlem och 100 kr för familj.

 Besök oss gärna på Facebook. Där heter vi          Kulturföreningen T

 

Kulturföreningen T

Lite mer information från oss

Kontaktperson

Lena Persson, ordförande

0730 454 004
lena.b.persson@telia.com