Kulturföreningen T

Föreningens syfte är att utveckla bygdens kulturella och sociala gemenskap.

Vilka är vi?
Kulturföreningen T är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Vi vill utveckla Tobo Folkan till en mötesplats i bygden för föreningar, kulturliv, småföretagsverksamhet, utbildning och enskilda människor. Föreningen bildades 2012.

Tobo Bruksmuseum bildades 2004 och har haft flera sommarutställningar i Folkets Hus i Tobo. Sedan 2012 har Tobo Bruksmuseum sitt säte i Tobo Folkan och har nu en permanent utställning i Pelarsalen i bottenvåningen. Utställningen visar Tobos rika och mångfacetterade industrihistoria med, bl.a. järnbrukstiden, Monarkepoken och mönsterjordbruket. Under 2017 gick Kulturföreningen T och Tobo Bruksmuseum ihop till en förening.

kulturföreningen t och tobo bruksmuseum.

Hemsida: www.otvforeningsportal.se.
E-post:     kulturforeningent@gmail.com
Guidningar i museet kan bokas via Åsa Lindberger af Wåhlberg, tfn 070 306 27 29
eller via E-postadressen ovan. Fika kan beställas vid guidning.

Medlemsinformation 2021
Stöd oss gärna genom medlemskap i föreningen! Avgiften är 100 kr för enskild medlem och 200 kr för familj. Ange antal familjemedlemmar vid inbetalning.

Swish:123 231 6685.

 

 

 

Kulturföreningen T

Lite mer information från oss

Kontaktperson

Lena Persson, ordförande

0730 454 004
kulturforeningent@gmail.com