Örbyhus Tobo Vendel Företagarförening

Föreningen är en ideell partipolitiskt obunden sammanslutning som utan ekonomiska intressen skall främja och förbättra traktens handels-, hantverks-, och serviceutbud.

ÖTV Företagarför skall ha som mål att motivera traktens befolkning att handla i de lokala affärerna och utnyttja den lokala service som finns.
Föreningen skall verka för bättre sammanhållning mellan medlemmarna, samt ett bättre kulturellt utbud i verksamhetsområdet.
Föreningen skall genom styrelsen uttala sig och lämna förslag till kommunen, staten och övriga institutioner, samt massmedia om byggnadsplaner (vägar, nybyggnationer, rivningar m.m.), samt uttala sig om service och företagsliv och övriga frågor som angår föreningens medlemmar.

För mer info: www.otvforetagarforening.se

Lite mer information från oss

Kontaktperson

Ewa Erixon


teschakt@teschakt.se