Örbyhus Trädgårdsförening

Föreningen för dig som är intresserad av trädgård.

Syftet med Örbyhus trädgårdsförening är att främja den fritidsmässiga trädgårdsodlingen och boendemiljön för medlemmarna. Detta uppnås genom möten, föredrag, kurser, trädgårdsbesök, inköp av växter och fröer, resor och växtbyten m m.

Örbyhus trädgårdsförening bildades redan 1934 under namnet Örbyhus fruktodlareförening. 1959 ändrades namnet till Örbyhus trädgårdsförening för att mera omfatta hela trädgården. Sedan föreningen varit vilande ett antal år så togs verksamheten upp på nytt 1990. 

Föreningen är en ideell sammanslutning som ska tillvarata fritidsodlarnas (hemträdgårdsodlarnas) intressen inom sitt verksamhetsområde. De flesta av medlemmarna finns i Örbyhus, men även i Tobo, Vendel och kringliggande trakter.

Vår hemsida.

 

 

Örbyhus Trädgårdsförening

Lite mer information från oss

Kontaktperson

Mary-Ann Söderlund Gunnarsson

0703799245