Vendels sportskytteklubb

VSSK är en förening som sysslar med allt slags sportskytte, alltefter medlemmarnas intressen. För närvarande skjuter vi mest trap, men ska även skjuta långhåll och jaktstig (hagel). Vi arbetar för att medlemmarna ska utvecklas som skyttar på ett roligt och säkert sätt. För mer information, kontakta ordförande Anders af Wåhlberg.

Lite mer information från oss

Kontaktperson

Anders af Wåhlberg

018-33 9095
aw@empirica.pm